دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

ali در قمر است شما هم به ما بپیوندید

ali تعداد 9 مطلب منتشر شده دارد و تمامی این مطالب برای اولین بار در زبان فارسی منتشر شده است . لذا ایشان بعنوان تولید کننده محتوای مفید شناخته می شوند .

ali

درباره من
آسمان میخواهم..اززمین دلگیرم..درحصارش گیرم.....نوشتن وشعروداستان وموسیقی رابسیاردوسدارم. سرکی هم به طب وکامپیوتروالکترونیک کشیدم.دراین مدت زندگی به این نتیجه رسیدم که لذت بخش ترین کارشادکردن دل دیگران وگره گشاییه.بنظرمن اگرنمیتونیم اثرخوبی ازخودمون جابزاریم لااقل ردبدی پشت سرمون نزاریم.

هشداربرای استفاده کنندگان مکان یاب های آفلاین

۲۲

باسلام همانطورکه مطلعیدنرم افزارهای بسیاری برای به روزبودن نیازبه آنلاین شدن وبرقراری اتصال اینترنتی دارند.عده ای ازطراحان این نرم افزارهابرای جلب مخاطب بیشترآنان راتبدیل به آفلاین می کنندکه نیازی به استفاده ازاینترنت نداشته باشدودرنتیجه هزینه ای پرداخت نشود.مخصوصابرنامه های مکان یاب جدیدکه باوجودقطع اتصال اینترنتی همچنان به کارخودادامه داده وهرلحظه مکان دقیق شماراروی نقشه نشان می دهدبنظرشمااین چگونه ممکن است؟؟ خودم برای کشف رمزآن اقدام کردم وهزینه سنگین آن رانیزپرداختم.نرم افزارمکان یابی که روی گوشی نصب نمودم باوجودقطع اتصال اینترنتی لحظه به لحظه مکان حضورمراروی نقشه نشان میدادیک هفته بعدقبض تلفن همراه که رسیدسی وشش هزارتومان هزینه همان یک هفته

ادامه مطلب هشداربرای استفاده کنندگان مکان یاب های آفلاین

نقشه کامل ایران اسلامی همراه باجزئیات (مقدارفاصله بین شهرها،راههای اصلی وفرعی،پمپ بنزین مراکزاستراحتی وزیارتی وپمپ بنزین ها)

این نقشه بافرمتGPGقابلیت زوم تا۶۴۰۰برابرراداردوبرای عزیزانی که قصدمسافرت یاشناخت نقاط مختلف ایران پهناوررادارندبسیارمفیدخواهدبوددراین قشه پمپ بنزین مراکزسیاحتی اقامتی وغیره به همراه فاصله شهرهاوراههای اصلی وفرعی درج شده است.این نقشه صرفایک عکس باکیفیت بسیاربالامی باشدکه درهردستگاه باقبلیت زوم مورداستفاده قرارمی گیردوبرخلاف بسیاری ازدیگرنقشه های آنلاین یاآفلاین برای استفاده ازآن هیچ نیازی به اینترنت یاهزینه جانبی ندارد.

شماره هاوکدهای خدمات تلفنی

کدخدمات تلفنی

عکسهایی برای محرم حسینی

۵۵ (۲۹)

صفحه 1 از 3123