بدینوسیله پایگاه اینترنتی ...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
کیک قاشقی (تجربه ای متفاوت د...
سلام به دوستان همیشگی قمر د...
سلام\r\n\r\nعیدتان مبارک و سال ۹۵...
بنام خدا\r\n안녕하세요...\r\nدرس ۲۵\r\n...
سرویس خودرو

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

مدل لباس

دستورات ویژه Run ویندوز

control fonts

با سلام مجدد و عذر خواهی از اینکه مدتی از نوشتن دور بودم

در این درس ابتدا با دستوراتی شروع می کنم که توضیح آنچنان ندارند و در آخر به سراغ دستوراتی میرم که کمی قویتر و ملزم به توضیحات بیشتر هستند . پس برای دست گرمی از دستوری استفاده میکنم که خودم همیشه بعد از نصب ویندوز بلافاصله ازش استفاده میکنم . دستوری برای فرآخوانی صفحه فونت های ویندوز برای نصب فونت های فارسی روی ویندوزم

الف – دستور Control Fonts عملکرد : فرآخوانی پنجره Font که از دو مسیر دیگرهم قابل دسترسی هستند

مسیر

ادامه مطلب دستورات ویژه Run ویندوز


لوازم خانگی