بدینوسیله پایگاه اینترنتی ...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
کیک قاشقی (تجربه ای متفاوت د...
سلام به دوستان همیشگی قمر د...
سلام\r\n\r\nعیدتان مبارک و سال ۹۵...
بنام خدا\r\n안녕하세요...\r\nدرس ۲۵\r\n...
سرویس خودرو

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

مدل لباس

شناختن کودکان پرهوش

images

کودک پرهوش در رویارویی با موقعیتتها و اطلاعاتی که غیر معمول و مبهم اند و در ظاهر تناسبی با یکدیگر ندارند احساس راحتی میکند و به آسانی سازگاری می یابد.او از هر گونه تمرین مغزی و چیستان لذت میبرد وحتی برخی از آنها برای او بسیار ساده است.کودک پرهوش همیشه به سرعت یاد میگیرد و میتواند آنچه را که یاد گرفته است به طئر بسیار وسیعی به کار گیرد.او اطلاعات را با کارآیی,سرعت و انعطاف پذیری بسیار بالا پردازش میکند و همیشه راهبردها و برنامه ریزی را برای استفاده از اطلاعات به خوبی به کار میگیرد.

هر چند اطلاعات سرشار

ادامه مطلب شناختن کودکان پرهوش


لوازم خانگی

آخرین فعالیت ها