بدینوسیله پایگاه اینترنتی ...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
کیک قاشقی (تجربه ای متفاوت د...
سلام به دوستان همیشگی قمر د...
سلام\r\n\r\nعیدتان مبارک و سال ۹۵...
بنام خدا\r\n안녕하세요...\r\nدرس ۲۵\r\n...
سرویس خودرو

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

vb

ما درخت هایمان را کاشتیم

روزدرختکاری (۶)

ما درخت هایمان را کاشتیم باشد حدس می زنیم زردآلو و هلو انجیلی میوه خواهند داد چون نهال به نام آن میوه ها بود ، یعنی اعتماد کردیم به دنیا !

به آب و باران به زمین و آفتاب و خدای مهربان ،

هر چند یکی نیست از این سبزها ها بپرسه هنوز زود است الان باید رویت یک متر برف می بود ،

یا کسی جرات ندارد به این درخت ها بگود زود است بگیر بخواب هنوز زمستان است !

ولی ما درخت هایمان را کاشتیم ،

راستش را بخواهید ما درختهایمان را برای نجات کره ی

ادامه مطلب ما درخت هایمان را کاشتیم


vb