بدینوسیله پایگاه اینترنتی ...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
کیک قاشقی (تجربه ای متفاوت د...
سلام به دوستان همیشگی قمر د...
سلام\r\n\r\nعیدتان مبارک و سال ۹۵...
بنام خدا\r\n안녕하세요...\r\nدرس ۲۵\r\n...
سرویس خودرو

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

مدل لباس

اندر حکایت یک صفر میان تهی

صفر

پویا شاگردم به همه ی سوالات ارزشیابی ریاضی پاسخ صحیح داده ، به جز یکی از سوالات که نوشته :

1 = 25 – 35

فراموش کرده که صفر ده را بگذارد .نمره ی او در طرح توصیفی خیلی خوب شده ، اما حس رقابت به او اجازه نمی دهد که نقطه ای کوچک از جنس خودکار قرمز خانم معلم روی برگه اش بنشیند . در حالی که برگه در یک دست و انگشت دست دیگر ، صفری که گذاشته ام را نشانه کرده است ، میگوید :

اجازه ، خانم معلم ، مگه نه صفر یعنی

ادامه مطلب اندر حکایت یک صفر میان تهی


لوازم خانگی

آخرین فعالیت ها