بدینوسیله پایگاه اینترنتی ...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
کیک قاشقی (تجربه ای متفاوت د...
سلام به دوستان همیشگی قمر د...
سلام\r\n\r\nعیدتان مبارک و سال ۹۵...
بنام خدا\r\n안녕하세요...\r\nدرس ۲۵\r\n...
سرویس خودرو

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

مدل لباس

نوروز رسم خوبی است برای شروعی دوباره

و یکی به من یادآوری کند

از پندار درون گرفته تا کردار و گفتار

روزهایمان را می سازد

و

ای خدایی که در این نزدیکی هستی …! وهمه چیز به اراده ی توست:

یا مقلب القلوب و الابصار / ای دگرگون کننده ی قلبها و چشمها یا مدبر اللیل و النهار / ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها یا محول الحول و الاحوال / ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت حول حالنا الی احسن الحال / حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

 

نوروز بر شما

ادامه مطلب


لوازم خانگی

آخرین فعالیت ها