دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
روش جدید برای مدیریت پرسنل\r\n...
\r\n\r\n[caption id=\"\" align=\"alignnone\" width=\"365\"] ...
c

کلیپ جالب تبلغ اتوبوس

تبلغ استفاده از اتوبوس به جای خودرو شخصی . خیلی موثرتر از سخنرانی چند ساعته !

این کلیپ زیبا را دانلود و یا بصورت آنلاین مشاهده کنید .

http://gamar.ir/wp-content/uploads/کلیپ-جالب.mp4