دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

نقشه ی فلسطین قدیم و جدید !

به مناسبت روز قدس تصویر روز قمر به نقشه ی قدیم و فعلی فلسطین اختصاص یافته است از سال 1947 تا سال 2005میلادی تغییرات در نقشه ی فلسطین را مشاهده می کنید .

قسمت های سبز رنگ فلسطین و قسمت های سفید رنگ اسرائیل است .بیشتر سرزمین فلسطین با زور قصب شده است .

متاسفانه در حال حاضر نیز به این مسلمانان به شدت ظلم می شود بسیاری از تصاویر و فیلم ها چنان دردناک هستند که به جهت رعایت مخاطبین قمر که از سنین پایین نیز حضور دارند از قرار دادن آن در این بخش صرف

ادامه مطلب نقشه ی فلسطین قدیم و جدید !