به نام خداوند عزیز و مهربان\r...
\r\n \r\n \r\nدر این پست از مجله اینت...
ما درخت هایمان را کاشتیم با...
\r\n\r\nپرخاصیت ترین دسر دنیا سمن...
برنامه ی مشاهده و ذخیره ی فی...
سلام عزیزانم\r\nدیگه کمتر از ۱...
انتشار مقاله نوشتن مطلب ساخت وبلاگ

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

SEW6

تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

CH

تقویمی که در زیر آمده است در یکی از مقبره های راهبان چینی کشف شده است . باستان شناسان پس از بررسی آن کشف کردند که از روی این تقویم می توان جنسینت جنین را تعیین کرد . روش کار بدین صورت است که سن مادر را در ستون عمودی پیدا کنید . سپس ماه تولد جنین را در ستون افقی بالا پیدا کنید . نقطه تلاقی این دو محور جنسیت جنین را نشان می دهد . M نشان دهنده ی فرزند پسر و F فرزند دختر می باشد . جالب اینجاست که دقیقا درست هم از آب در می

ادامه مطلب تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

۱۳۷۵۰۰۱۹۸۶ khordkon-4

نویسندگان سایت

swe2