دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

تنوع رنگ ماسه ها در نقاط مختلف دنیا

ماسه های ساحل

نمیدانم اهالی بندرهای شمالی عزیز چه تصوری از ساحل بندرهای جنوبی دارند ، ولی نمیدانم چرا دریاچه خزر با این همه بزرگیش برای ما جنوبی ها زیاد جذابیتی ندارد . این را فقط من نمی گویم ، هر جنوبی که به ساحل شمال مسافرت کرده است همین عقیده را دارد . یکی از این دلایل فکر میکنم مربوط به رنگ ماسه های سواحل شمال باشد که با رنگ ماسه های سواحل جنوبی خیلی فرق دارد . در ادامه شما تصاویری از بخش های مختلف دنیا را مشاهده خواهید کرد که خداوند در هر کدام نقش و رنگ جدیدی از ماسه

ادامه مطلب تنوع رنگ ماسه ها در نقاط مختلف دنیا