دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

ما درخت هایمان را کاشتیم

روزدرختکاری (۶)

ما درخت هایمان را کاشتیم باشد حدس می زنیم زردآلو و هلو انجیلی میوه خواهند داد چون نهال به نام آن میوه ها بود ، یعنی اعتماد کردیم به دنیا !

به آب و باران به زمین و آفتاب و خدای مهربان ،

هر چند یکی نیست از این سبزها ها بپرسه هنوز زود است الان باید رویت یک متر برف می بود ،

یا کسی جرات ندارد به این درخت ها بگود زود است بگیر بخواب هنوز زمستان است !

ولی ما درخت هایمان را کاشتیم ،

راستش را بخواهید ما درختهایمان را برای نجات کره ی

ادامه مطلب ما درخت هایمان را کاشتیم