\r\n\r\nاگر موهای بلندی دارید، و ...
\r\nبا سرد شدن هوا، کم کم موقع ...
برای آنکه بتوانید داخل کیک ...
فروزان  ( Frozen ) شخصیت انیمیش...
\r\nمیوه آرایی هم طرفداران خود...
دوخت یک رومیزی ساده و زیبا د...
bloger-article

Featuring Top 1/%cat_% of دفترچه یاداشت ها و خاطرات

SEW6

تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

CH

تقویمی که در زیر آمده است در یکی از مقبره های راهبان چینی کشف شده است . باستان شناسان پس از بررسی آن کشف کردند که از روی این تقویم می توان جنسینت جنین را تعیین کرد . روش کار بدین صورت است که سن مادر را در ستون عمودی پیدا کنید . سپس ماه تولد جنین را در ستون افقی بالا پیدا کنید . نقطه تلاقی این دو محور جنسیت جنین را نشان می دهد . M نشان دهنده ی فرزند پسر و F فرزند دختر می باشد . جالب اینجاست که دقیقا درست هم از آب در می

ادامه مطلب تعین جنسیت جنین از روی تقویم چینی

khordkon-4 دومین مسابقه مقاله نویسی قمر-

نویسندگان سایت

swe2