دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nمعرفی کانال تلگرام آشپزی\r...
خب امروز روز خوبی است ، تصمی...
سلام\r\n\r\nآی پی ها زیر مزاحم هس...
همه چیز به سمتی می رود که سا...
c

فهرست قطعی وزرای دولت دهم

فهرست نهایی وزیران دولت دهم

لیست نهایی وزراء دولت دهم (دکتر روحانی ) نتایج برسی صلاحیت ها و رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس

سرانجام پس از 4 روز جلسات مجلس در بررسی صلاحیت وزراء پیشنهادی . ساعت 8 عصر روز پنجشنبه 24 مرداد 92 رای گیری برای تایید کابینه . آغاز شد و فهرست وزیرانی که موفق به کسب رای اعتناد از نمایندگان مجلس شدند به شرح زیر اعلام شد :

وزیر اقتصاد: طیب نیا رای اعتماد گرفتند /

وزیر اطلاعات: رای اعتماد گرفتند

وزیر خارجه: محمد جواد ظریف رای اعتماد گرفتند

وزیر ارتباطات: واعظی رای اعتماد گرفتند

وزیر آموزش

ادامه مطلب فهرست قطعی وزرای دولت دهم