دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

زنان بخوانند : آن چه که مردان دوست دارند

777777777

مردها مانند زنان در بیان عواطف درونی خود توانمند نیستند . یک مرد خیلی کمتر از یک زن در بیان احساسات عاطفی خود موفق است . مردها بر خلاف زن ها هنگام رویارویی با یک مشکل در زندگی به جای صحبت کردن و تخلیه خود ، مشکلاتش رو فرو برده و سعی میکند که مشکلات پیش رو را قورت داده و به ظاهر خود را یک فرد عادی و معمولی جلوه دهد . به همین دلیل است که زنان همیشه فکر می کنند همسرانشان دنیایی از اسرار را از آنان پنهان کرده اند . اگر روابط زناشویی سالمی بین زن

ادامه مطلب زنان بخوانند : آن چه که مردان دوست دارند