دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

رابطه ایران و آمریکا در دولت روحانی

. در مراسم تحلیف در روز يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ در سخنرانی خویش به تشریح اصول کلی . خارجی دولت یازدهم و رابطه با دولت های منطقه و جهان پرداخت ایشان

در ادامه سخنان خویش گفتند : تنها راه تعامل با ایران، گفت‌وگو از جایگاه برابر و اعتمادسازی متقابل و احترام دوجانبه و کاستن از خصومت‌هاست. رییس‌جمهور تاکید کرد: ‌به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسبی می‌خواهید، نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم با ایران سخن بگویید

این در حالی است که آمریکا بانی اصلی تنش های بین المللی ایران با اعمال تحریم های مختلف به مقابه

ادامه مطلب رابطه ایران و آمریکا در دولت روحانی