دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

اندر حکایت یک صفر میان تهی

صفر

پویا شاگردم به همه ی سوالات ارزشیابی ریاضی پاسخ صحیح داده ، به جز یکی از سوالات که نوشته :

1 = 25 – 35

فراموش کرده که صفر ده را بگذارد .نمره ی او در طرح توصیفی خیلی خوب شده ، اما حس رقابت به او اجازه نمی دهد که نقطه ای کوچک از جنس خودکار قرمز خانم معلم روی برگه اش بنشیند . در حالی که برگه در یک دست و انگشت دست دیگر ، صفری که گذاشته ام را نشانه کرده است ، میگوید :

اجازه ، خانم معلم ، مگه نه صفر یعنی

ادامه مطلب اندر حکایت یک صفر میان تهی