دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
همه چیز به سمتی می رود که سا...
بطور خیلی خلاصه و ساده برای ...
بستگی به اینکه چه هدفی را دن...
سایت چیست ؟\r\n\r\nشما با استفاده...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
سرویس خودرو

اندر حکایت یک صفر میان تهی

صفر

پویا شاگردم به همه ی سوالات ارزشیابی ریاضی پاسخ صحیح داده ، به جز یکی از سوالات که نوشته :

1 = 25 – 35

فراموش کرده که صفر ده را بگذارد .نمره ی او در طرح توصیفی خیلی خوب شده ، اما حس رقابت به او اجازه نمی دهد که نقطه ای کوچک از جنس خودکار قرمز خانم معلم روی برگه اش بنشیند . در حالی که برگه در یک دست و انگشت دست دیگر ، صفری که گذاشته ام را نشانه کرده است ، میگوید :

اجازه ، خانم معلم ، مگه نه صفر یعنی

ادامه مطلب اندر حکایت یک صفر میان تهی