دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

حجاب ساده و زیبا در ۹ رنگ!

۱۴۱۷۵۹۷۸۳۳۴۷۴

حجاب توصیه ی صریح قرآن کریم (آیه ۵۹ سوره احزاب) و راهی برای حفاظت زن از خودش می باشد. تا به فرمایش قرآن، از حوادث ریز و درشت در امان بماند.

آن حجابی که در دلها ، طمع و هوس ایجاد نکند و امنیت زن را در جامعه حفظ کند.

حجاب بدن، حجاب نگاه، حجاب رفتار، حجاب سخن گفتن. همه و همه زیر مجموعه این هدف بزرگ هستند.

ادامه مطلب حجاب ساده و زیبا در ۹ رنگ!