دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

شناختن کودکان پرهوش

images

کودک پرهوش در رویارویی با موقعیتتها و اطلاعاتی که غیر معمول و مبهم اند و در ظاهر تناسبی با یکدیگر ندارند احساس راحتی میکند و به آسانی سازگاری می یابد.او از هر گونه تمرین مغزی و چیستان لذت میبرد وحتی برخی از آنها برای او بسیار ساده است.کودک پرهوش همیشه به سرعت یاد میگیرد و میتواند آنچه را که یاد گرفته است به طئر بسیار وسیعی به کار گیرد.او اطلاعات را با کارآیی,سرعت و انعطاف پذیری بسیار بالا پردازش میکند و همیشه راهبردها و برنامه ریزی را برای استفاده از اطلاعات به خوبی به کار میگیرد.

هر چند اطلاعات سرشار

ادامه مطلب شناختن کودکان پرهوش