دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
همه چیز به سمتی می رود که سا...
بطور خیلی خلاصه و ساده برای ...
بستگی به اینکه چه هدفی را دن...
سایت چیست ؟\r\n\r\nشما با استفاده...
سلام دوستان گلم امروز آموزش...
سرویس خودرو

نوروز رسم خوبی است برای شروعی دوباره

و یکی به من یادآوری کند

از پندار درون گرفته تا کردار و گفتار

روزهایمان را می سازد

و

ای خدایی که در این نزدیکی هستی …! وهمه چیز به اراده ی توست:

یا مقلب القلوب و الابصار / ای دگرگون کننده ی قلبها و چشمها یا مدبر اللیل و النهار / ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها یا محول الحول و الاحوال / ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت حول حالنا الی احسن الحال / حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

 

نوروز بر شما

ادامه مطلب