دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

نوروز رسم خوبی است برای شروعی دوباره

و یکی به من یادآوری کند

از پندار درون گرفته تا کردار و گفتار

روزهایمان را می سازد

و

ای خدایی که در این نزدیکی هستی …! وهمه چیز به اراده ی توست:

یا مقلب القلوب و الابصار / ای دگرگون کننده ی قلبها و چشمها یا مدبر اللیل و النهار / ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها یا محول الحول و الاحوال / ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت حول حالنا الی احسن الحال / حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

 

نوروز بر شما

ادامه مطلب