دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

زبان کره ای – درس ۲۱

سلام همراهان عزیز …

موضوع این درس : منفی کردن جملات کره ای

 

ttmik-l1l21

 

برای منفی کردن جملات کره ای دو راه وجود دارد :

۱.اضافه کردن ” 안   an ”  قبل از فعل

۲.اضافه کردن عبارت  “지 않다    ji an-ta  ” در انتهای فعل

 

حالت اول رایجتر است و آسانتر و نیازی به نگرانی در مورد “زمان” جمله نداریم.

 

مثال برای روش اول :

가다  ga-da  =رفتن

집에 가요.  jib-e ga-yo  = می روم خانه / در حال رفتن به خانه هستم

.집에 가요.  jib-e an ga-yo  = نمی روم خانه / در حال رفتن به خانه نیستم

 ?집에 가요?   jib-e an ga-yo= در حال رفتن به خانه نیستی؟ / نمی روی خانه 

 

 

و اما روش دوم :

 عبارت “지 않다    ji an-ta  ” یک شکل پایه است و اگر درجمله قرار گیرد، طبق زمان های مختلف تغییر شکل می دهد.

شکل زمان حال آن :  지 않아요    ji a-na-yo

شکل زمان گذشته آن  : 지 않았어요   ji a-na-sseo-yo

شما از همین قانون برای افعال دیگر نیز می توانید استفاده کنید.

مثال :

가다   ga-da = رفتن

가지 않다   ga-ji an-ta  =  نرفتن

지 않아요    ga-ji a-na-yo  =  نمی روم (حال)

지 않았어요 ga-ji a-na-sseo-yo = نرفتم (گذشته)

 

버리다  beo-ri-da = to throw away= دور انداختن

버리지 않다   beo-ri-ji an-ta = دور نیانداختن

버리지 않아요    beo-ri-ji a-na-yo   = دور نمی اندازم (حال)

버리지 않았어요    beo-ri-ji a-na-sseo-yo =دور نیانداختم (گذشته)

 

 

 

یک گفتگوی خیلی کوتاه :

۱.

?A: 아파요?   a-pa-yo      =   آسیب دیده؟ / صدمه دیده؟

B: 안 아파요.     an a-pa-yo                              = صدمه ندیده

? A: 안 아파요?   an a-pa-yo                            = صدمه ندیده؟

?  진짜 안 아파요?     jin-jja an a-pa-yo                    = واقعا صدمه ندیده؟

B: 안 아파요.  an a-pa-yo                              = صدمه ندیده

**کلمه ی جدید:

  진짜  jin-jja= واقعا

 

۲.

? A: 안 먹어요?  an meo-geo-yo              = نمی خوری؟

! B: 안 먹어요!    an meo-geo-yo                = نمی خورم

?  A: 정말 안 먹어요?   jeong-mal an meo-geo-yo     = واقعا نمی خوری؟

맛있어요!   ma-si-sseo-yo           = خوشمزه ست!   

B: 안 먹어요. an meo-geo-yo              . = نمی خورم

배 안 고파요. bae an go-pa-yo               = گرسنه نیستم

** کلمه ی جدید:

정말 jeong-mal = واقعا

اگه دقت کرده باشید، مترادف این  کلمه رو یکم بالاتر گفتیم 🙂

 

**عبارت جدید :

배 고파요. bae go-pa-yo  =  گرسنه ام

 

 

۳.

?A: 이거 매워요? i-geo mae-wo-yo          = پر ادویه س؟ تُندِ؟

B: 아니요. 안 매워요.  a-ni-yo. an mae-wo-yo               = نه،  تُند نیست

?A: 진짜 안 매워요?  jin-jja an mae-wo-yo           = واقعا تُند نیست؟

B: 네. 안 매워요.  ne. an mae-wo-yo                = نه، تُند نیست

 

 

 

 

 

 

بانو

نگاشته شده توسط بانو جهت دنبال کردن ایشان روی کلیک کنید در حال حاضر ایشان تعداد 30 مقاله ی منتشر شده دارند
بانو درباره خودش چنین می گوید : ... چقدر دنیا قشنگتر میشه اگه حواسمون باشه و یادمون باشه که "تو این دنیا مسافریم" ...

نظر شما چیه ؟

نظرات شما را حتما خواهیم خواند

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>