دوره آموزش رایگان ساخت انوا...
\r\n\r\nاگر مدیر شرکت هستید امروز...
دانلود نرم افزار  مدیریت شر...
cms حروف اول عبارات Content Managemen...
سیستم تولید فیش حقوق برای ک...
c

هشداربرای استفاده کنندگان مکان یاب های آفلاین

۲۲باسلام همانطورکه مطلعیدنرم افزارهای بسیاری برای به روزبودن نیازبه آنلاین شدن وبرقراری اتصال اینترنتی دارند.عده ای ازطراحان این نرم افزارهابرای جلب مخاطب بیشترآنان راتبدیل به آفلاین می کنندکه نیازی به استفاده ازاینترنت نداشته باشدودرنتیجه هزینه ای پرداخت نشود.مخصوصابرنامه های مکان یاب جدیدکه باوجودقطع اتصال اینترنتی همچنان به کارخودادامه داده وهرلحظه مکان دقیق شماراروی نقشه نشان می دهدبنظرشمااین چگونه ممکن است؟؟ خودم برای کشف رمزآن اقدام کردم وهزینه سنگین آن رانیزپرداختم.نرم افزارمکان یابی که روی گوشی نصب نمودم باوجودقطع اتصال اینترنتی لحظه به لحظه مکان حضورمراروی نقشه نشان میدادیک هفته بعدقبض تلفن همراه که رسیدسی وشش هزارتومان هزینه همان یک هفته استفاده بودچون نرم افزاربجای استفاده ازاینترنت مستقیماازخط تلفن استفاده می کردومکانهاتوسط دکلهای تلفن همراه به من گزارش می شدنه . وgps.پس عزیزان عناین داشته بایداگرچنین نرم افزارهایی رانصب کردیدوادعای عدم نیازبه اینترنت راداشت عدم نیازبه سیم کارت رانیزچک کنیدویاخط اعتباری بدون شارژی راباآن تست فرمایید.درنظرداشته باشیدبرای یک هفته نصب بودن این نرم افزارروی گوشی من ۳۶۰۰۰هزارتومن هزینه دربرداشت اگردوماه استفاده می کردم چقدرمی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

ali

نگاشته شده توسط ali جهت دنبال کردن ایشان روی کلیک کنید در حال حاضر ایشان تعداد 9 مقاله ی منتشر شده دارند
ali درباره خودش چنین می گوید : آسمان میخواهم..اززمین دلگیرم..درحصارش گیرم.....نوشتن وشعروداستان وموسیقی رابسیاردوسدارم. سرکی هم به طب وکامپیوتروالکترونیک کشیدم.دراین مدت زندگی به این نتیجه رسیدم که لذت بخش ترین کارشادکردن دل دیگران وگره گشاییه.بنظرمن اگرنمیتونیم اثرخوبی ازخودمون جابزاریم لااقل ردبدی پشت سرمون نزاریم.

قمر مجله فرهیختگان.